ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK | ONLINE TANÁCSADÁS

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) szabályozza az OnlineTanácsadás során a felek, azaz Jogszervíz Kft tanácsadói (1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI., dobo.timea@das.hu; nyilvántartási szám: 01-09-9195431) és a kérdést feltevő fél közötti jogviszonyt a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet szabályainak megfelelően (a továbbiakban: “Korm. rend.”).

Értelmező rendelkezések:

„Ügyfél”: aki az OnlineTanácsadás érdekében a kérdést felteszi

„Tanácsadó”: aki az OnlineTanácsadást végzi, a kérdésre válaszol

„OnlineTanácsadás”: Online úton történő tanácsadás 

1. Időpontfoglalás

Az ügyfél az előre megadott időpontok közül választhat. Egyszerre egy időpontot, egy héttel előre lehet lefoglalni.

2. Adótanácsadást érintő vállalkozás típusa

Azt a típust kell kiválasztani, amire vonatkozóan kérdez az Ügyfél.

3. Személyes adatok megadása, kérdés feltevése és díjfizetés:

Az OnlineTanácsadás igénybevételéhez az Ügyfél személyes adatokat szolgáltat (név, számlázási cím, email cím, telefonszám), amely személyes adatok a válasz megadásához és a kapcsolattartáshoz szükségesek, valamint a kérdéses témára vonatkozó információkat bocsát az Tanácsadó tudomására. A személyes adatok megadása teljesen önkéntes. Amennyiben az ügyfél cégnévre szeretne számlát kérni, abban az esetben a céges adatok kitöltése kötelező. Az adatok megadása után a foglalás státusza ’Fizetésre vár” státuszra módosul.

Ezt követően az Ügyfélnek email címére a Jogszervíz Kft elküldi az utaláshoz szükséges információkat. Az összeg beérkezéséig az időpontfoglalás nem tekinthető véglegesnek. 

Az összeg a Tanácsadó számlájára beérkezik a foglalás státusza ’Teljesítve’-re vált. Az ügyfél email címére a teljesítésről megerősítő emailt küld a rendszer. 

Ezt követően amennyiben a tanácsadás az Ügyfél hibájából elmarad az összeg nem kerül visszafizetésre. Határidőben lemondott foglalás összege visszajár. 

4. Kérdésfeltevés:

Kérdés pontos leírása nagyon fontos, mert a szakértő kollégáink csak a megadott kérdésre válaszolnak. Amennyiben a kérdés valamilyen speciális szakterületet érint, a Tanácsadó fenntartja a jogot arra, hogy az ilyen jellegű kérdésre nem tud szakszerű tanácsot adni, a lefoglalt időpont törlésre kerül.

5. A válasz határideje:

Az Ügyfél a választ online tanácsadás keretében fogja megkapni. Erre vonatkozóan a Tanácsadó a tanácsadást megelőző napon google meet meghívót küld az Ügyfél részére valamint megküldi az előlegről az előleg számlát.

6. Tanácsadói titoktartás:

A feltett kérdés szigorúan bizalmas, Tanácsadói titoknak minősül, így az Ügyfél engedélye nélkül soha semmilyen körülmények között kívülálló személy nem szerezhet tudomást róla. Az Tanácsadó az így kapott személyes és különleges adatokat az Tanácsadói titoktartási kötelezettségén túl, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli, így azok harmadik fél számára semmilyen esetben sem hozzáférhetőek.

7. Tanácsadó felelőssége:

A Tanácsadó köteles a megbízást gondosan ellátni és lehetőség szerint mindenre kiterjedő választ adni, azonban az OnlineTanácsadás korlátozott válaszadási lehetőségekkel rendelkezik a nem kimerítő kérdésfeltevés, valamint a terjedelmi korlátok folytán, tehát nem minden esetben alkalmas az adott ügy mindenre kiterjedő megválaszolására, ebből kifolyólag nem feltétlenül alkalmas a minden szempontból teljes és helytálló vélemény kialakítására sem. Erre tekintettel sem az oldal, sem a választ adó Tanácsadó nem vállal semmilyen felelősséget a válasz tartalmáért és az adott tanácsért! A választ az Ügyfél tekintse egyfajta segítségnek, iránymutatásnak a további lépések megtételéhez. 

8. Panasz és felmondás:

Ügyfél a felek között létrejött szerződést az Tanácsadó teljesítése előtt 2 nappal módosíthatja vagy felmondhatja. Felmondás esetén az időpont törlésre kerül. Az előleg utalás esetén az előleg összege 8 munkanapon belül visszatérítésre kerül.

9. Hatályba lépés:

Jelen ÁSZF 2022. november 21. napjától hatályos.

10. Elérhetőségek

Dr. Dobó Tímea

Iroda: 1082 Budapest, Futó utca 47-53.; Email: dobo.timea@jogszerviz.hu Tel: +36/20-469-4769

A feliratkozással elfogadja az adatvédelmi tájékoztatónkat. Elolvasom az Adatvédelmi tájékoztatót.